Brandfighters

Privacy Statement

Algemeen
Brandfighters respecteert de privacy van Fighters en erkent de behoefte aan een goede controle over persoonsgegevens welke bij Brandfighters bekend zijn. Persoonsgegevens van Fighters worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Brandfighters houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Met ‘persoonsgegevens’ wordt bedoeld: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Andere begrippen in deze privacy statement die beginnen met een hoofdletter verwijzen naar begrippen die zijn omschreven in de Gebruiksvoorwaarden van Brandfighters. 

Verwerking van persoonsgegevens door Brandfighters
Om als Fighter gebruik te kunnen maken van Brandfighters maakt hij/zij een eigen gratis account aan op de manier zoals dit beschreven staat op de website www.brandfighters.nl. Wanneer je een dergelijk account creëert, dien je bepaalde informatie in te vullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam en bankrekeningnummer zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van het online platform gebruik te kunnen maken. Bij het aanmaken van een profiel voor een rechtspersoon moet ook een telefoonnummer en geldig KvK-nummer worden ingevuld en de bedrijfsvorm worden aangegeven. Mocht je gegevens willen wijzigen, dan kan dit tevens via je account.

Brandfighters slaat de persoonsgegevens op in verband met het beheer van het account van jou als fighter. Daarnaast worden de persoonsgegevens van fighter gebruikt voor de uitvoering en verloop van de Challenges en Pro Pitches en voor de interne bedrijfsvoering van Brandfighters. Brandfighters kan jouw gegevens gebruiken om met jou te communiceren over (nieuwe) Challenges en Pro Pitches en om jou informatie toe te zenden omtrent de diensten en werkwijzen van Brandfighters. 

Persoonsgegevens verstrekken aan derden
De persoonsgegevens van Fighter zullen pas na de toestemming van Fighter worden doorgegeven aan een bedrijf dat geïnteresseerd is in de talenten van Fighter. Brandfighters zal de persoonsgegevens niet verkopen of anderszins verstrekken aan partijen die deze willen gebruiken voor spamdoeleinden. Brandfighters verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wetgeving verplicht is. Brandfighters meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Contact met Fighter
Nadat Fighter een account heeft aangemaakt, ontvangt hij/zij circa eenmaal per maand een nieuwsbrief van Brandfighters. Ook ontvangt de Fighter bij nieuwe Challenges op www.brandfighters.nl een 'Case Alert’. Hierin staan de meest actuele opdrachten en de deadlines van lopende Challenges. Pro’s worden persoonlijk per e-mail benaderd indien zij in aanmerking komen voor een nieuwe PRO Pitch.

Voor zowel de nieuwsbrief als voor de ‘Case Alert’ kan ten alle tijden afgemeld worden door Fighter via de respectievelijke mailing. Overige communicatie kan bestaat uit ontvangstbevestigingen van Inzendingen, verbeteringen van de Websitebekendmakingen van uitslagen van Challenges, uitnodigingen voor prijsuitreikingen, brainstormsessies en/of een gesprek over een stage/functie maar hiertoe niet beperkt. Fighter is niet verplicht om op de uitnodigingen in te gaan.

Derden
Het kan voorkomen dat Fighter gebruik maakt van een dienst of een actie van een Brand, partner of adverteerder van Brandfighters. Als je gebruik maakt van zulke diensten, kan het zijn dat je daarvoor je persoonsgegevens aan een andere partij dan Brandfighters moet verstrekken. Hierbij gelden op dat moment de privacy regels van de desbetreffende derde partij(en). Daarnaast heeft Brandfighters geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy statement van toepassing is.

Deze privacy statement van Brandfighters heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Brandfighters zijn verkregen. Brandfighters accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Gebruik van cookies
Brandfighters kan op haar website gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) om deze cookies op je computer op te slaan. Cookies van Brandfighters kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser. 

Brandfighters gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies en permanente cookies. Brandfighters maakt gebruik van cookies voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van informatie over Challenges. Als Fighter geen Cookies wil accepteren dan kan dit aangegeven worden in de browser van Fighter. Het kan echter gebeuren dat sommige onderdelen van de website van Brandfighters zonder cookies niet goed werken. 

Op welke wijze beschermt Brandfighters jouw persoonlijke informatie?
Brandfighters neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze gegevens worden opgeslagen in een locale beveliligde database en versleuteld met een SHA256 encryptie.

Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen of verwijderen in jouw Account. Als je wilt weten welke gegevens Brandfighters over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je ons een vraag stellen via info@brandfighters.nl.

Wijziging Privacy Statement
Het kan voorkomen dat het privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

Contact
Vragen kunnen gesteld worden via info@brandfighters.nl.